102

Het is een wonderbaar iets

een moeder:

Anderen mogen U lief hebben.

uw moeder alleen begrijpt u,

ze werkt voor u,

bemint u,

vergeeft u alles wat ge doet,

ze bidt voor u,

en het enige kwaad dat ze doet,

is te sterven en u te verlaten.