113

Mijn laatste groet is voor hen

die mij in mijn onvolmaaktheid

kenden en mij lief hadden.

Tagore