115

Als ik dood zal zijn...

Zult Gij mij dan dragen, God,

Zoals een moeder draagt?

Mag uw schoot mijn nieuwe wereld zijn

onverwoestbaar teder ?

En is Uw adem dan de polsslag

van mijn leven

Uw liefde, mijn geluk

voor eeuwen en voor eeuwen ?

Manu Verhulst