116

In het stille van mijn handen

Ligt besloten al mijn weten

Zie ik leg ze als gebroken

Op uw altaar van erbarmen

Neem ze mede. omvat ze teder

Leer ze vouwen in gebeden

Dat op ‘i einde van dit leven

ik slechts U kenne

       in al mijn leden.

R.E.