119

De zon scheen innig rondom ‘t gras omdat zij een

goede moeder was.

Haast blij, want alles blonk en geurde, haast dood

als ik dacht wat er gebeure …

Toen, na wat zacht en haperend praten, hebben

we haar alleen gelaten.

Maria Vasalis