121

Ja, mijn liefste ik ging dood

en uw verdriet, uw pijn is groot,

maar geloof mijn welbeminde

dat wij ons in de dood hervinden.

Alles wat verloren schijnt

en plotseling in het niets verdwijnt

is niet vergaan, is niet voorbij,

het wordt weer goed voor u en mij

Want alle pijn en al ‘t verdriet

klinkt als een lied.

en als de dood ons niet meer scheidt

omhels ik u in d’eeuwigheid.