129

En altijd is het zo geweest

dat de liefde haar diepte niet kent

dan op het uur der scheiding.