130

Heer,

Wil uw troost en kracht schenken

aan allen die bedroefd zijn

om dit heengaan.

Wij vragen U, Heer,

schenk aan onze dierbare overledene

voor immer de zalige rust bij U.