131

Heer beklemmende ziekte

heeft ze zonder klagen gedragen.

Vertrouwend op Gods barmhartigheid

is ze rustig

de eeuwigheid ingegaan.