132

Heer, herinner U zijn naam,

die hij van mensen heeft ontvangen

en waarin hij gekend wordt.

ook al is hij gestorven,

die naam hebt Gij geschreven

in de palm van Uw hand.