135

Wij danken om dit leven,

verduldig, niet van leed gespaard;

om deze vader,

die na dit plots verscheiden

een leemte laat.

Om deze mens

steeds gevend van zichzelf.

Het lijden heeft hem niet verbitterd

maar van hem een mens gemaakt

om van te houden.

Mocht ons leven

het zijne waardig zijn.