137

Op een leeftijd der zeer wijzen

is het leven U stilletjes ontglipt.

Met U sterft een generatie:

met U verdwijnt de goede oude tijd.

Maar U blijft in ons hart,

in onze herinnering.

U bent een stukje van

onze geschiedenis ...