79

Wie zijn taak als mens vervulde in dit

leven, hem zal God zijn vriendschap

en zijn vreugde geven.