93

Het leven sterft niet,

voortdurend van vorm en inhoud

op weg naar een kosmisch bewustzijn.

Onze inzet nu,

bepaalt een hemel of hel,

hier op aarde, nu en later.