96

Hoe smartelijk

is de herinnering

aan het geluk,

als

men in de schaduw zit

van het verdriet.